Atrakcyjność branży – jak ją ocenić, metody

Atrakcyjność branży – jak ją ocenić, metody

6 February 2021 0 By Maria

O atrakcyjności branży decyduje wiele czynników. Czynniki te obejmują wielkość rynku, przewidywany wzrost przychodów i potencjał wzrostu.

O atrakcyjności branży lub danego rynku często decyduje jego wartość ekonomiczna. Oznacza to, że branże o większej rentowności będą bardziej atrakcyjne dla firm, ponieważ trudniej jest wejść na te rynki bez kapitału wymaganego do konkurowania. Na przykład istnieje znacząca różnica między wejściem na pola medyczne i stomatologiczne a wejściem na rynek detaliczny. O atrakcyjności branży decyduje kilka czynników. Jednym z nich jest konkurencja. Jeśli nie ma wielu konkurentów, łatwiej będzie Ci zarobić, a zatem możesz spodziewać się większych zarobków. Kolejnym czynnikiem jest popyt. Jeśli jest na coś duże zapotrzebowanie, to też będzie to opłacalne.

O atrakcyjności branży decyduje również łatwość wejścia i wyjścia. Branże, które mają łatwe możliwości wejścia i wyjścia, są atrakcyjne dla inwestorów, ponieważ uzyskają szybki zwrot z inwestycji bez konieczności wkładania w to dużego wysiłku. Branże, które nie mają tych cech, są nieatrakcyjne, ponieważ wymagają nadmiernej ilości czasu i wysiłku, zanim zaczną przynosić jakiekolwiek zyski

Jak ocenić atrakcyjność danej branży?

O atrakcyjności branży decyduje kilka czynników. Czynniki te oparte są na statystykach i ankietach.

Pytanie brzmi, jak zdecydować, w którą branżę inwestować? Jednym ze sposobów jest przyjrzenie się najważniejszym branżom na świecie. Można je uszeregować, używając Produktu Krajowego Brutto (PKB) lub patrząc na ich produktywność.

Inne sposoby obejmują przyjrzenie się różnym zmiennym, takim jak produkcja przemysłowa, patenty i innowacje, a także przyjrzenie się udostępnieniom w mediach społecznościowych i opiniom użytkowników.

Te zmienne mogą pomóc Ci zdecydować, w którą branżę lepiej zainwestować

Metoda pięciu sił Portera – na czym polega?

Metoda pięciu sił Portera to narzędzie strategii biznesowej, które zostało opracowane przez Michaela E. Portera z Harvard Business School i odnosi się do pięciu różnych centrów mocy na rynku. Analizuje zagrożenia dla marż zysku w branży, które mogą być wewnętrzne (z wewnątrz firmy) lub zewnętrzne (spoza firmy).Metoda pięciu sił Portera jest narzędziem służącym do analizy intensywności konkurencji w danej branży. Zapewnia wgląd w rywalizację konkurencyjną i rentowność.

Głównym celem pięciu sił Portera jest zrozumienie intensywności konkurencji w branży. Celem jest pomoc firmom w określeniu ich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla każdej branży, w której działają. Metoda pięciu sił Portera uwzględnia zagrożenia (konkurencja), możliwości (klientów), siłę dostawców, siłę klientów i siłę technologiczną branży.

Ideą narzędzia jest analiza, które branże są pożądane do wejścia lub wyjścia, lub czy lepiej dla firmy jest rozwój poprzez rozwój własnych produktów lub konkurowanie ceną.

Pięć sił Portera może nam powiedzieć, jak duży wpływ na ceny, konkurencję i rentowność ma każda z firm konkurujących w branży.

Jak zdobyć nabywców?

Pierwszym krokiem do przyciągnięcia kupujących jest dowiedzenie się, czego chcą. Po zrozumieniu popytu nadszedł czas na stworzenie i wprowadzenie na rynek Twojego produktu.

Pierwszym krokiem w przyciągnięciu kupujących jest dowiedzenie się, czego chcą. Drugim krokiem jest stworzenie produktu, który spełni ich potrzeby i pragnienia.

Siła przebicia konkurencji

Konkurencja między firmami stała się głównym czynnikiem sukcesu firmy. Konkurencja jest korzystna, ponieważ zachęca ich do wprowadzania innowacji w swoich produktach i usługach oraz obniżania kosztów.

Konkurencja nauczyła nas również, że czasami najlepsze pomysły pochodzą z najgorszych sytuacji. Na najbardziej podstawowym poziomie konkurencja jest motorem postępu, innowacji i zmian.

Przełomowa siła konkurencji została dostrzeżona w różnych dziedzinach, takich jak produkcja, handel detaliczny, a nawet finanse. Ponieważ konkurencja firm napędza innowacje w tych branżach, będziemy mogli zobaczyć przełomy, których nigdy wcześniej nie widziano.